2. Schválení ověřovatele/telky zápisu 1. zasedání VPEU

20/05/2016
Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 11. 5. 2016 jako řádné
číslo usnesení 1/2/2016
Předkladatel: Frélich Martin, Ing., člen zastupitelstva, předseda Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů ZMČ Praha 5, předseda Volebního a mandátového výboru ZMČ Praha 5

2. Schválení ověřovatele/telky zápisu 1. zasedání VPEU

Výbor podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů

Schvaluje:

  1. ověřovatele zápisu pana Viktora Čahoje

Usnesení bylo schváleno 7 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě