6. Různé

04/04/2017
Zasedání Výboru komunikace konané dne 24. 3. 2017 jako řádné
číslo usnesení 3/6/2017
Předkladatel: Cais Viktor, RNDr., člen zastupitelstva, předseda Výboru komunikace, předseda Dramaturgické rady

Různé

I. Interpelace
II. Proces předávání informací/úkolů poradních orgánů dotčeným orgánům
III. Termíny příštích zasedání VK ve 2. čtvrtletí 2017
Výbor komunikace

Žádá:

 1. ÚMČ Prahy 5 a RMČ Prahy 5, aby všechny interpelace zastupitelů a občanů směřované k členům RMČ Prahy 5 a zástupcům ÚMČ Prahy 5 byly vyřízeny v zákonném termínu tak, aby byl na ÚMČ Prahy 5 dodržován zákon o hl. m. Praze.

  Hlasování: 7/0/0

Pověřuje:

 1. předsedu VK, pana RNDr. Viktora Caise, zpracováním návrhů na změnu jednacích řádů poradních orgánů RMČ Prahy 5 a ZMČ Prahy 5 pro zlepšení procesu předávání informací RMČ Prahy 5, ZMČ Prahy 5 a ÚMČ Prahy 5.

  Hlasování: 7/0/0

Schvaluje:

 1. termíny příštích zasedání VK ve 2. čtvrtletí 2017

  21. 04. 2017

  12. 05. 2017

  02. 06. 2017

  23. 06. 2017

  Hlasování: 7/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě