3. Volba a schválení ověřovatele zápisu 3. zasedání VK

Zasedání Výboru komunikace konané dne 24. 3. 2017 jako řádné
číslo usnesení 3/3/2017
Předkladatel: Cais Viktor, RNDr., člen zastupitelstva, předseda Výboru komunikace, předseda Dramaturgické rady

Volba a schválení ověřovatele zápisu 3. zasedání VK

Výbor komunikace

Schvaluje:

  1. ověřovatele zápisu 3. zasedání VK pana RNDr. Radomíra Palovského, CSc.

Hlasování: 7/0/0