1. Schválení programu 3. zasedání VK

Zasedání Výboru komunikace konané dne 24. 3. 2017 jako řádné
číslo usnesení 3/1/2017
Předkladatel: Cais Viktor, RNDr., člen zastupitelstva, předseda Výboru komunikace, předseda Dramaturgické rady

Schválení programu 3. zasedání VK

Výbor komunikace

Schvaluje:

  1. program 3. zasedání VK.

Hlasování: 5/0/0