4. Komentář k zákonu o svobodném přístupu k informacím

15/03/2017
Zasedání Výboru komunikace konané dne 24. 2. 2017 jako řádné
číslo usnesení 2/4/2017
Předkladatel: Cais Viktor, RNDr., člen zastupitelstva, předseda Výboru komunikace, předseda Dramaturgické rady

Komentář k zákonu o svobodném přístupu k informacím

Výbor komunikace

Pověřuje:

  1. předsedu VK, pana RNDr. Viktora Caise, aby ověřil plnění závazků vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a vypracoval zprávu a následně předal VK (ve struktuře odborů).

    Hlasování: 5/0/0

Pověřuje:

  1. předsedu VK, pana RNDr. Viktora Caise, aby oslovil a vyzval pověřeného tajemníka ÚMČ P5, pana Bc. Josefa Žeberu a vedoucí odd. kontroly a auditu, paní Mgr. Ing. Ivanu Poláčkovou k účasti na zasedáních VK.

    Hlasování: 5/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě