8. Různé

24/02/2017
Zasedání Výboru komunikace konané dne 3. 2. 2017 jako řádné
číslo usnesení 1/8/2017
Předkladatel: Cais Viktor, RNDr., člen zastupitelstva, předseda Výboru komunikace, předseda Dramaturgické rady

Různé

Výbor komunikace

Souhlasí:

  1. s návrhem pana Ondřeje Velka zařadit do plánu činnosti VK:

    – zmapování procesu přípravy dokumentu na ZMČ a výstupu (video, audio, stenograf a usnesení ZMČ)

    – interní školení GINIS a PROXIO pro zastupitele

    – zlepšení procesu kalendáře práce orgánů samosprávy (abonentní systém)

Hlasování: 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě