7. Různé

Zasedání Výboru komunikace konané dne 3. 6. 2016 jako řádné
číslo usnesení 2/7/2016
Předkladatel: Cais Viktor, RNDr., člen zastupitelstva, předseda výboru komunikace ZMČ Praha 5, předseda Komise obchodních aktivit RMČ Praha 5, předseda Dramaturgické rady RMČ Praha 5

7. Různé

Výbor komunikace

Bere na vědomí:

  1. Člen VK a radní Viktor Čahoj prověří zveřejňování příloh (ze zápisů komisí a výborů) pro veřejnost.

    Hlasování: 6/0/0

Bere na vědomí:

  1. Člen VK Ondřej Velek nabídl připravit informaci o procesu řešení petic na ÚMČ Praha 5.

    Hlasování: 6/0/0

Bere na vědomí:

  1. Od příště se bude VK scházet od 9:00.

    Hlasování: 6/0/0