6. Předložení návrhu na vytvoření aplikace pro tvorbu, vkládání a správu usnesení všech poradních orgánů MČ a Rady MČ Praha 5

Zasedání Výboru komunikace konané dne 3. 6. 2016 jako řádné
číslo usnesení 2/6/2016
Předkladatel: Cais Viktor, RNDr., člen zastupitelstva, předseda výboru komunikace ZMČ Praha 5, předseda Komise obchodních aktivit RMČ Praha 5, předseda Dramaturgické rady RMČ Praha 5

6. Předložení návrhu na vytvoření aplikace pro tvorbu, vkládání a správu usnesení všech poradních orgánů MČ a Rady MČ Praha 5

Výbor komunikace

Bere na vědomí:

  1. Na příštím zasedání představí předseda VK procesní schéma, které dostanou jeho členové k dispozici s předstihem.

    Hlasování: 6/0/0