1. Schválení zápisu z 1. zasedání VK

Zasedání Výboru komunikace konané dne 3. 6. 2016 jako řádné
číslo usnesení 2/1/2016
Předkladatel: Cais Viktor, RNDr., člen zastupitelstva, předseda výboru komunikace ZMČ Praha 5, předseda Komise obchodních aktivit RMČ Praha 5, předseda Dramaturgické rady RMČ Praha 5

1. Schválení zápisu z 1. zasedání VK

Výbor komunikace

Schvaluje:

  1. Zápis z 1. zasedání VK.

    Hlasování: 6/0/0