9. Různé

Zasedání Výboru komunikace konané dne 20. 5. 2016 jako řádné
číslo usnesení 1/9/2016
Předkladatel: Cais Viktor, RNDr., člen zastupitelstva, předseda výboru komunikace ZMČ Praha 5, předseda Komise obchodních aktivit RMČ Praha 5, předseda Dramaturgické rady RMČ Praha 5

9. Různé

Výbor komunikace

Bere na vědomí:

 1. Termíny na nejbližší zasedání (vždy v čase od 9:30):

  3.6.2016
  17.6.2016
  1.7.2016

  Hlasování: 4/0/0

Pověřuje:

 1. Předsedu RNDr. Viktora Caise k zajištění účasti Bc. Lenky Tomanové (vedoucí Odboru komunikace a informatiky) na zasedáních VK.

  Hlasování: 4/0/0