6. Návrh statutu k diskuzi mezi členy VK

Zasedání Výboru komunikace konané dne 20. 5. 2016 jako řádné
číslo usnesení 1/6/2016
Předkladatel: Cais Viktor, RNDr., člen zastupitelstva, předseda výboru komunikace ZMČ Praha 5, předseda Komise obchodních aktivit RMČ Praha 5, předseda Dramaturgické rady RMČ Praha 5

6. Návrh statutu k diskuzi mezi členy VK

Výbor komunikace

Bere na vědomí:

  1. Návrh obsahu, se kterým ho seznámil předseda jeho RNDr. Viktor Cais.

    Hlasování: 5/0/0

Jeho schvalování proběhne na příštím zasedání konaném 3.6.2016