3. Krátké představení všech členů VK

Zasedání Výboru komunikace konané dne 20. 5. 2016 jako řádné
číslo usnesení 1/3/2016
Předkladatel: Cais Viktor, RNDr., člen zastupitelstva, předseda výboru komunikace ZMČ Praha 5, předseda Komise obchodních aktivit RMČ Praha 5, předseda Dramaturgické rady RMČ Praha 5

3. Krátké představení všech členů VK

Výbor komunikace

Schvaluje:

  1. Odložení tohoto bodu na příští zasedání konané 3.6.2016.

    Hlasování: 5/0/0