7. Různé, diskuze

13/03/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 13. 2. 2018 jako řádné
číslo usnesení 3/7/2018
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje

Různé, diskuze

Výbor pro územní rozvoj

Bere na vědomí:

  1. návrh zadání změny Z 3131/12 na pozemcích č.parc. 1006/34, 1007/2, 1007/20, 1007/21, 1007/22, 1007/23, 1007/25, 1007/26, 1007/27, 1007/28, 1007/29, 1007/30, 1007/31, 1007/32, 1007/33, 1007/34, 1007/35, 1007/36, 1007/37, 1007/38, 1007/39, 1007/40, 1007/41, 1007/42, 1007/43 v k.ú. Jinonice spočívající ve změně funkčního využití ploch z funkce ZVS, DU, ZMK, OP/ZMK, OP/ZVS, SV, OP/OB, VRÚ na VVA, vyjmutí z VRÚ, posun S4 mimo areál

Doporučuje RMČ:

  1. souhlasit s návrhem zadání změny Z 3127/12 “Rozvoj komplexu barrandovských ateliérů” v k.ú. Hlubočepy, území mezi ul. K Barrandovu a Barrandovskými studii, změna funkčního využití ploch z funkce NL/ZKC, ZVO, VN, ZMK, NL/ZMK, IZ na ZKC, ZVO, VN, ZMK, IZ s podmínkou, že změna nezasáhne do celoměstského systému zeleně v jižní části řešeného území a žádá upřesnit řešené území v souvislosti s církevními restitucemi v další fázi projednání.

Hlasování: 7/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě