6. Zlatý lihovar, studie

13/03/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 13. 2. 2018 jako řádné
číslo usnesení 3/6/2018
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje

Zlatý lihovar, studie

konverze lihovaru na pozemcích č.parc. 689/1, 692 a další v k.ú. Smíchov
Výbor pro územní rozvoj

Souhlasí:

  1. se záměrem stavby “Zlatý lihovar, rezidenční komplex”, který odkazuje na původní industriální styl území a v jižním cípu pozemku umísťuje dominantu “obytného komínu”. Dle předlož. studie, zprac. Black n´Arch, dat. 01/2018.

Doporučuje:

  1. dopracovat dle studie záměr do dalších stupňů projektové dokumentace

Hlasování: 11/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě