5. “Bellevue Residence Grafická”, změna stavby před dokončením

13/03/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 13. 2. 2018 jako řádné
číslo usnesení 3/5/2018
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje

“Bellevue Residence Grafická”, změna stavby před dokončením

polyfunkční komplex na pozemcích č.parc. 3097, 3098/1, 3098/2 v k.ú. Smíchov
Výbor pro územní rozvoj

Nesouhlasí:

  1. se změnou stavby před dokončením “Bellevue Residence Grafická” na pozemcích č.parc. 3097, 3098/1, 3098/2 v k.ú. Smíchov, dle předlož. studie 1/2018, zprac. Bogle architects a.s.

    Návrh usnesení podal Mgr. Smetana

    Hlasování: 3/6/3 návrh usnesení nebyl přijat

    Mgr. Smetana hlasoval pro

Bere na vědomí:

  1. změnu stavby před dokončením “Bellevue Residence Grafická” na pozemcích č.parc. 3097, 3098/1, 3098/2 v k.ú. Smíchov, dle předlož. studie 1/2018, zprac. Bogle architects a.s.

Hlasování: 7/3/2 návrh usnesení byl přijat

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě