4. Barrandov Silurská, studie

13/03/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 13. 2. 2018 jako řádné
číslo usnesení 3/4/2018
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje

Barrandov Silurská, studie

BD v ulici Silurská, na pozemcích parc.č. 963/32, 963/33, 963/42, 963/25 v k.ú. Hlubočepy
Výbor pro územní rozvoj

Odkládá:

  1. projednání záměru stavby “BD v ulici Silurská”, na pozemcích parc.č. 963/32 a 963/33, 963/42, 963/25 v k.ú. Hlubočepy, dle předložené studie, zprac. Ing.arch. Eva Novotná, dat. 01/2018.

Žádá:

  1. – doložit výpočet kódu míry využití území a porovnání se sousední plochou OB a OV – F

    – doložit fotozákresy a uliční pohledy od ul. Slavínského

Doporučuje:

  1. – umístit plochy pro služby s vyšší konstruční výškou v domě při ul. Slavínského

    – zvážit snížení HPP ve vztahu k okolní zástavbě

    – umístit dětské hřiště v areálu stavby

Hlasování: 11/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě