3. Volba ověřovatele zápisu 3. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 13. 2. 2018 jako řádné
číslo usnesení 3/3/2018
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje

Volba ověřovatele zápisu 3. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

Výbor pro územní rozvoj

Volí:

  1. Mgr. Františka Gemperleho, Ph.D. ověřovatelem zápisu z 3. zasedání VÚR ZMČ Praha 5 konaného dne 13.02.2018. 

Hlasování: 7/0/0