1. Schválení programu 3. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 13. 2. 2018 jako řádné
číslo usnesení 3/1/2018
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje

Schválení programu 3. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

Výbor pro územní rozvoj

Schvaluje:

  1. program 3. zasedání VÚR ZMČ Praha 5 konaného dne 13.02.2018.

Hlasování: 7/0/0