9. Návrh zadání změn vlny 11 ÚP SÚ HMP Z 3116/11 a Z 3121/11

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 9. 1. 2018 jako řádné
číslo usnesení 1/9/2018
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje

Návrh zadání změn vlny 11 ÚP SÚ HMP Z 3116/11 a Z 3121/11

změny týkající se území MČ Praha 5
Výbor pro územní rozvoj

Bere na vědomí:

  1. změny vlny 11 ÚP SÚ HMP týkající se území MČ Praha 5

Doporučuje RMČ:

  1. souhlasit se zadáním změn vlny 11 ÚP SÚ HMP 

    – Z 3116/11 spočívající v aktualizaci a novém vymezení záplavového území a jeho aktivní zóny na Motolském potoce v úseku ř. km 4,265-9,383, včetně jeho přítoků Větvený potok, potok “V Krematoriu”, Hlinitý potok a potok “Cibulka”

    – Z 3121/11 spočívající v novém vymezení koridoru územní rezervy pro tzv. Nové spojení II (železniční tunely pod centrem města) vyplývající ze ZÚR HMP

Hlasování: 10/0/0