8. “Adaptace RD na restauraci s ubytováním”, DUR

15/02/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 9. 1. 2018 jako řádné
číslo usnesení 1/8/2018
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje

“Adaptace RD na restauraci s ubytováním”, DUR

č.parc. 1285, 1286, 1287 v k.ú. Hlubočepy
Výbor pro územní rozvoj

Prodiskutovala téma:

  1. záměru stavby “Adaptace RD na restauraci s ubytováním” na pozemcích č.parc. 1285, 1286, 1287 v k.ú. Hlubočepy dle předložené doplněné dok. DUR, DSP dat. 12/2017

Konstatuje:

  1. že záměr stavby svým rozsahem nespadá do agendy VÚR ZMČ P5

Doporučuje:

  1. – řešit záměr se Stavebním úřadem

    – OÚR vzhledem k připomínkám obyvatel podat podnět na přezkoumání legálnosti provádění stavebních prací

Hlasování: 9/0/1

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě