7. Nové firemní sídlo Kodys, studie

15/02/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 9. 1. 2018 jako řádné
číslo usnesení 1/7/2018
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje

Nové firemní sídlo Kodys, studie

č.parc. 47/1, 47/2 v k.ú. Motol
Výbor pro územní rozvoj

Bere na vědomí:

  1. záměr stavby “Nové firemní sídlo Kodys, studie” na pozemcích , č.parc. 47/1, 47/2 v k.ú. Motol, dle předložené studie dat. 12/2017

Hlasování: 9/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě