5. Raudnitzův dům , studie

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 9. 1. 2018 jako řádné
číslo usnesení 1/5/2018
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje

Raudnitzův dům , studie

studie bydlení pro seniory na pozemku č.parc. 146 v k.ú. Hlubočepy
Výbor pro územní rozvoj

Souhlasí:

  1. se studií “Raudnitzův dům – bydlení pro seniory” na pozemku č.parc. 146 v k.ú. Hlubočepy, dle předložené dok., dat. 11/2017, zprac. Ing.arch. P. Hlaváček, Architekti Headhand s.r.o.

Hlasování: 9/0/0