4. Bydlení pro seniory Poštovka, prezentace

15/02/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 9. 1. 2018 jako řádné
číslo usnesení 1/4/2018
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje

Bydlení pro seniory Poštovka, prezentace

studie na pozemcích parc. č. 1935/97 a 1935/98 k. ú. Košíře
Výbor pro územní rozvoj

Souhlasí:

  1. se studií “Bydlení pro seniory Poštovka”, záměru MČ P5 na pozemcích parc. č. 1935/97 a 1935/98 k. ú. Košíře, dle předložené dok., dat. 10-11/2017, zprac. UNIT architekti

Doporučuje RMČ:

  1. zajistit dopracování dalších stupňů projektové dokumentace

Hlasování: 10/0/1

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě