3. Volba ověřovatele zápisu 1. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 9. 1. 2018 jako řádné
číslo usnesení 1/3/2018
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje

Volba ověřovatele zápisu 1. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

Výbor pro územní rozvoj

Volí:

  1. Mgr. Františka Gemperleho, Ph.D. ověřovatelem zápisu z 1. zasedání VÚR ZMČ Praha 5 konaného dne 9.1.2018. 

Hlasování: 10/0/1