2. Schválení zápisu 21. zasedání VÚR ze dne 12.12.2017

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 9. 1. 2018 jako řádné
číslo usnesení 1/2/2018
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje

Schválení zápisu 21. zasedání VÚR ze dne 12.12.2017

Výbor pro územní rozvoj

Schvaluje:

  1. zápis 21. zasedání VÚR ze dne 12.12.2017

Hlasování: 11/0/0