10. Různé, diskuze

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 9. 1. 2018 jako řádné
číslo usnesení 1/10/2018
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje

Různé, diskuze

Výbor pro územní rozvoj

Bere na vědomí:

  1. termíny zasedání na 1. pol. 2018, tj. 9.1., 23.1., 13.2., 6.3., 20.3., 3.4., 24.4., 15.5., 29.5., 12.6., 26.6.2018

Doporučuje:

  1. prověřit možnost umístění modelu Smíchov jih v zasedací místnosti ZMČ P5, případadně na jiném místě ÚMČ P5

Hlasování: 9/0/0