1. Schválení programu 1. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 9. 1. 2018 jako řádné
číslo usnesení 1/1/2018
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje

Schválení programu 1. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

Výbor pro územní rozvoj

Schvaluje:

  1. program 1. zasedání VÚR ZMČ Praha 5 konaného dne 9.1.2018.

Hlasování: 11/0/0