Na Pláni, prezentace studie

 

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 28. 11. 2017 jako řádné
číslo usnesení 20/8/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje

Na Pláni, prezentace studie

Výbor pro územní rozvoj

Doporučuje RMČ:

  1. schválit zpracovanou studii “Na Pláni”

Hlasování: 9/0/0