6. Podnět na změnu ÚPn na pozemcích č.parc. 1785/42, 1785/43, 1785/18, 1785/20 v k.ú. Hlubočepy

22/01/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 28. 11. 2017 jako řádné
číslo usnesení 20/6/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje

Podnět na změnu ÚPn na pozemcích č.parc. 1785/42, 1785/43, 1785/18, 1785/20 v k.ú. Hlubočepy

posunutí hranice zastavitelného území
Výbor pro územní rozvoj

Doporučuje RMČ:

  1. souhlasit s podnětem na změnu ÚPn na pozemcích č.parc. 1785/42, 1785/43, 1785/18, 1785/20 v k.ú. Hlubočepy spočívající ve změně funkční plochy ZMK na OB – A.

Hlasování: 9/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě