5. “Villy Zahrady Hřebenka”, podnět na změnu ÚPn

22/01/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 28. 11. 2017 jako řádné
číslo usnesení 20/5/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje

“Villy Zahrady Hřebenka”, podnět na změnu ÚPn

na pozemcích č.parc. 4198/53, 86, 112 v k.ú. Smíchov, OV – D na OB
Výbor pro územní rozvoj

Doporučuje RMČ:

  1. vzít na vědomí podnět na změnu ÚPn na pozemcích č.parc. 4198/53, 86, 112 v k.ú. Smíchov spočívající ve změně funkčního využití plochy OV – D na OB, dle studie “Villy Zahrady Hřebenka”, dat. 02/2017, zprac. Architektonický atelier Radana Hubičky s.r.o. 

Hlasování: 8/0/2

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě