10. Různé, diskuze

22/01/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 28. 11. 2017 jako řádné
číslo usnesení 20/10/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje

Různé, diskuze

návrh smlouvy týkající se výstavby na Barrandově
Výbor pro územní rozvoj

Doporučuje RMČ:

  1. uzavřít Smlouvu o spolupráci se společností FINEP BARRANDOV ZÁPAD, k. s. v předloženém znění.

Hlasování: 10/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě