Studie “Na Pláni”

13/11/2017

 

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 3. 10. 2017 jako řádné
číslo usnesení 17/5/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje

Studie “Na Pláni”

pozemky parc. č. 1594/1, 1594/6, 1593/1, 1593/2, 1593/3, 1593/4, 1592/1, 1592/2, 1591 a 4911/2 k. ú. Smíchov
Výbor pro územní rozvoj

Bere na vědomí:

  1. studii “Na Pláni” ve stupni rozpracování.

Žádá:

  1. – dopracovat plácek o herní prvky, altán, úpravy zeleně, a projednat konkrétní řešení na Výboru životního prostředí,

     

    – dopracovat 2. variantu prostoru před hřbitovem.

     

     

Hlasování 8/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě