7. “Zadání studie Motolské údolí 2. etapa: Plzeňská – Motol”

 

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 26. 9. 2017 jako řádné
číslo usnesení 16/7/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje

“Zadání studie Motolské údolí 2. etapa: Plzeňská – Motol”

Výbor pro územní rozvoj

Souhlasí:

  1. se zadáním studie Motolské údolí 2. etapa: Plzeňská – Motol.

Hlasování 9/0/0