6. “Bytový dům Na Vysoké I.”, studie

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 26. 9. 2017 jako řádné
číslo usnesení 16/6/2017
Předkladatel: Slabý Martin, 1. zástupce starosty MČ P5

“Bytový dům Na Vysoké I.”, studie

pozemky parc. č. 976/1, 976/2, 976/3, 976/4, 976/5, 976/6, 976/7, 976/8, 976/9, 976/10, 976/11, 976/12, 976/13, 976/14, 976/15, 976/16, 976/17, 976/18, 976/19, 976/20, 976/21, 976/22, 976/23, 976/24, 976/25, 976/26, 976/27, 976/28 v k. ú. Jinonice
Výbor pro územní rozvoj

Souhlasí:

  1. s předloženým záměrem stavby “Bytový dům Na Vysoké I.”, pozemky parc. č. 976/1, 976/2, 976/3, 976/4, 976/5, 976/6, 976/7, 976/8, 976/9, 976/10, 976/11, 976/12, 976/13, 976/14, 976/15, 976/16, 976/17, 976/18, 976/19, 976/20, 976/21, 976/22, 976/23, 976/24, 976/25, 976/26, 976/27, 976/28 v k. ú. Jinonice, dle předložené studie, zprac. Casua, s. r. o., dat. 09/2017.

Hlasování 9/0/1