5. “Bytový dům K Závěrce”, studie

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 26. 9. 2017 jako řádné
číslo usnesení 16/5/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje

“Bytový dům K Závěrce”, studie

pozemky parc. č. 969, 970/1, 970/2, 970/3, 974 v k. ú. Smíchov
Výbor pro územní rozvoj

Odkládá:

  1. projednání záměru stavby “Bytový dům K Závěrce”, pozemky parc. č. 969, 970/1, 970/2, 970/3, 974 v k. ú. Smíchov, dle předložené studie, zprac. MS architekti, s. r. o., dat. 07/2017.

Žádá:

  1. vyřešit majetkové vztahy týkající se předloženého záměru.

Doporučuje:

  1. ověřit hmotové řešení zejména míru využití území vzhledem k zástavbě v daném bloku.

Hlasování 10/0/0