4. Volba 2. místopředsedy 16. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 26. 9. 2017 jako řádné
číslo usnesení 16/4/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje

Volba 2. místopředsedy 16. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

Výbor pro územní rozvoj

Volí:

  1. Mgr. Zdeňka Doležala 2. místopředsedou 16. zasedání VÚR ZMČ Praha 5 konaného dne 26.09.2017. 

Hlasování 7/0/1