8. “Areál Tellus”, objemová studie

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 12. 9. 2017 jako mimořádné
číslo usnesení 2/8/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje

“Areál Tellus”, objemová studie

pozemky parc. č. 1838/37, 1838/11, 1838/10, 1838/30, 1838/40, 1838/7, 1838/6, 1838/4, 1838/98, 1838/36, 1838/2, 1838/23, 1838/3, 1838/38 v k. ú. Košíře
Výbor pro územní rozvoj

Odkládá:

  1. projednání záměru “Areál Tellus”, pozemky parc. č. 1838/37, 1838/11, 1838/10, 1838/30, 1838/40, 1838/7, 1838/6, 1838/4, 1838/98, 1838/36, 1838/2, 1838/23, 1838/3, 1838/38 v k. ú. Košíře

Doporučuje:

  1. investorovi zvážit alternativní hmotové uspořádání jednotlivých objektů

Žádá:

  1. doplnit stanovisko orgánů OŽP z hlediska možného zásahu do prameniště cibuleckého potoka

Hlasování 9/0/1