7. “Novostavba BD v proluce Pechlátova 7 a 9, Praha 5”, DUR

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 12. 9. 2017 jako mimořádné
číslo usnesení 2/7/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje

“Novostavba BD v proluce Pechlátova 7 a 9, Praha 5”, DUR

pozemky parc. č. 393, 394, 395, 396, k. ú. Radlice
Výbor pro územní rozvoj

Souhlasí:

  1. se záměrem “Novostavba BD v proluce Pechlátova 7 a 9, Praha 5”, pozemky parc. č. 393, 394, 395, 396, k. ú. Radlice ve spojeném řízení DUR + SP

Hlasování 9/0/0