6. “Bytový dům Staré Butovice”, studie

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 12. 9. 2017 jako mimořádné
číslo usnesení 2/6/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje

“Bytový dům Staré Butovice”, studie

pozemky parc. č. 713/1, 713/5, 713/7, 713/8, 713/9, 713/10, 715 v k. ú. Jinonice
Výbor pro územní rozvoj

Odkládá:

  1. projednání záměru “Bytový dům Staré Butovice”, pozemky parc. č. 713/1, 713/5, 713/7, 713/8, 713/9, 713/10, 715 v k. ú. Jinonice

Žádá:

  1. doložit soulad s ÚP SÚ hl. m. Prahy a stanovisko OÚR MHMP

Hlasování 9/0/0