5. Podnět na pořízení změny ÚP SÚ hl. m. Prahy pro záměr stavby “Barrandov Štěpařská”

26/09/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 12. 9. 2017 jako mimořádné
číslo usnesení 2/5/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje

Podnět na pořízení změny ÚP SÚ hl. m. Prahy pro záměr stavby “Barrandov Štěpařská”

pozemky par. č. 942/21, 942/132, 954/3, 954/4, 954/6, 954/12, 954/32, k. ú. Hlubočepy
Výbor pro územní rozvoj

Souhlasí:

  1. s podnětem na změnu ÚP SÚ hl. m. Prahy pro záměr stavby “Barrandov Štěpařská” za podmínky bezúplatného převodu části pozemku VV pro výstavbu budoucí školy, cca 5400 m2.

Hlasování 8/0/1

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě