3. Volba ověřovatele zápisu 02. mimořádného zasedání VÚR ZMČ Praha 5

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 12. 9. 2017 jako mimořádné
číslo usnesení 2/3/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje

Volba ověřovatele zápisu 02. mimořádného zasedání VÚR ZMČ Praha 5

Výbor pro územní rozvoj

Volí:

  1. Mgr. Františka Gemperleho, Ph.D. ověřovatelem zápisu z 02. mimořádného zasedání VÚR ZMČ Praha 5 konaného dne 12.09.2017. 

Hlasování 7/0/0