2. Schválení zápisu 15. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 12. 9. 2017 jako mimořádné
číslo usnesení 2/2/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje

Schválení zápisu 15. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

Výbor pro územní rozvoj

Schvaluje:

  1. zápis z 15. zasedání VÚR ZMČ Praha 5 ze dne 05.09.2017.

Hlasování 7/0/0