1. Schválení programu 02. mimořádného zasedání VÚR ZMČ Praha 5

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 12. 9. 2017 jako mimořádné
číslo usnesení 2/1/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje

Schválení programu 02. mimořádného zasedání VÚR ZMČ Praha 5

Výbor pro územní rozvoj

Schvaluje:

  1. program 02. mimořádného zasedání VÚR ZMČ Praha 5 konaného dne 12.09.2017.

Hlasování 7/0/0