7. Různé, diskuze

06/09/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 18. 7. 2017 jako řádné
číslo usnesení 14/7/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje

Různé, diskuze

“Smíchov City sever – 1. etapa – EIA”
“Bytový objekt v ulici Na Šumavě č. p. 1563”
Výbor pro územní rozvoj

Bere na vědomí:

  1. informaci o zahájení zjištovacího řízení EIA na projekt “Smíchov City sever – 1. etapa”.

Bere na vědomí:

  1. informaci o záměru “Bytový objekt v ulici Na Šumavě č. p. 1563”.

Bere na vědomí:

  1. informaci o vycházce a exkurzy do oblasti Mrázovky, která se uskuteční dne 01.08.2017 od 15:00 hod.

Hlasování 9/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě