6. “Obytný park Na Stárce, Praha 5 – Košíře”, DUR

06/09/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 18. 7. 2017 jako řádné
číslo usnesení 14/6/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje

“Obytný park Na Stárce, Praha 5 – Košíře”, DUR

pozemky parc. č. 614/8, 614/9, 614/10, 615, 616, 617, 618, 619/3, 2049/3, 2051/1, 2053/11, 2049/1 v k. ú. Košíře
Výbor pro územní rozvoj

Doporučuje RMČ:

  1. souhlasit se záměrem stavby “Obytný park Na Stárce, Praha 5 – Košíře”, na pozemcích parc. č. 614/8, 614/9, 614/10, 615, 616, 617, 618, 619/3, 2049/3, 2051/1, 2053/11, 2049/1 v k. ú. Košíře, dle předložené dokumentace DUR, dat. 06/2017, zprac. ADR, s. r. o.

Hlasování 7/0/1

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě