5. Podnět na pořízení změny ÚP SÚ hl. m. Prahy pro záměr “Obytný a obchodní soubor Wassermannova”

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 18. 7. 2017 jako řádné
číslo usnesení 14/5/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje

Podnět na pořízení změny ÚP SÚ hl. m. Prahy pro záměr “Obytný a obchodní soubor Wassermannova”

pozemky parc. č. 1798/17, 1798/298 v k. ú. Hlubočepy
Výbor pro územní rozvoj

Bere na vědomí:

  1. podání podnětu na změnu  ÚP SÚ hl. m. Prahy pro záměr “Obytný a obchodní soubor Wassermannova”

Hlasování 8/0/0