5. Podnět na pořízení změny ÚP SÚ hl. m. Prahy pro záměr “Obytný a obchodní soubor Wassermannova”

06/09/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 18. 7. 2017 jako řádné
číslo usnesení 14/5/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje

Podnět na pořízení změny ÚP SÚ hl. m. Prahy pro záměr “Obytný a obchodní soubor Wassermannova”

pozemky parc. č. 1798/17, 1798/298 v k. ú. Hlubočepy
Výbor pro územní rozvoj

Bere na vědomí:

  1. podání podnětu na změnu  ÚP SÚ hl. m. Prahy pro záměr “Obytný a obchodní soubor Wassermannova”

Hlasování 8/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě