2. Schválení zápisu 13. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 18. 7. 2017 jako řádné
číslo usnesení 14/2/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje

Schválení zápisu 13. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

Výbor pro územní rozvoj

Schvaluje:

  1. zápis z 13. zasedání VÚR ZMČ Praha 5 ze dne 27.06.2017.

Hlasování 7/0/1