9. Podnět na pořízení změny ÚPn, pozemky podél ulice Nad Mrázovkou

19/07/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 13. 6. 2017 jako řádné
číslo usnesení 12/9/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje

Podnět na pořízení změny ÚPn, pozemky podél ulice Nad Mrázovkou

části pozemků parc. č. 2462, 2463/3 a 2467, v k. ú. Smíchov
Výbor pro územní rozvoj

Odkládá:

  1. projednání podnětu na pořízení změny ÚPn.

Žádá:

  1. investora o předložení studie s výpočtem koeficientu míry využití území a řešení dopravy.

Bere na vědomí:

  1. že Mgr. Lukáš Budín je pro zamítnutí podnětu na pořízení změny ÚPn.

Hlasování 7/0/1

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě