8. “Bytový dům Musílkova”, studie pro změnu koeficientu míry využití území

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 13. 6. 2017 jako řádné
číslo usnesení 12/8/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje

“Bytový dům Musílkova”, studie pro změnu koeficientu míry využití území

pozemky parc. č. 694/1, 694/2, 694/3, 694/4 a 695/3, 695/4, 695/5, 695/6 v k. ú. Košíře
Výbor pro územní rozvoj

Souhlasí:

  1. se změnou koeficientu míry využití území z OB-C na OB-E, dle předložené studie.

Doporučuje RMČ:

  1. jednat s investory o vybudování chodníku a veřejného osvětlení v jižní části území a následném převodu dotčeného území do majetku MČ Praha 5.

Hlasování 8/0/0