6. “Bytové domy v ulici Na Neklance”, DUR

19/07/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 13. 6. 2017 jako řádné
číslo usnesení 12/6/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje

“Bytové domy v ulici Na Neklance”, DUR

pozemky parc. č. 1133, 1134/1 v k. ú. Smíchov
Výbor pro územní rozvoj

Bere na vědomí:

  1. záměr stavby “Bytové domy v ulici Na Neklance”, na pozemcích parc. č. 1133, 1134/1 v k. ú. Smíchov, dle předložené dok. DUR, dat. 05/2017, zprac. Atelier Slavíček architekti, s. r. o.

Hlasování 8/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě