6. “Bytové domy v ulici Na Neklance”, DUR

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 13. 6. 2017 jako řádné
číslo usnesení 12/6/2017
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje

“Bytové domy v ulici Na Neklance”, DUR

pozemky parc. č. 1133, 1134/1 v k. ú. Smíchov
Výbor pro územní rozvoj

Bere na vědomí:

  1. záměr stavby “Bytové domy v ulici Na Neklance”, na pozemcích parc. č. 1133, 1134/1 v k. ú. Smíchov, dle předložené dok. DUR, dat. 05/2017, zprac. Atelier Slavíček architekti, s. r. o.

Hlasování 8/0/0